Erhvervs- og offentligt byggeri

Vognsen & Co A/S bygger primært for erhvervslivet og for det offentlige. Vi har efterhånden en stor samling af forskelligartede projekter bag os, der spænder over alt fra nye kulturhuse, daginstitutioner og sportshaller til helt nye boligområder, erhvervsdomiciler og nænsomme renoveringer af historiske bygninger.

Når vi bygger for erhvervslivet og det offentlige, kan det både være i form fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise. Du kan se eksempler på vores forskellige typer af projekter og entrepriser under referencer.

Hoved- og totalentrepriser

Som hoved- og totalentreprenører har vi ekstremt stort fokus på byggestyring. Vi har udviklet vores egne helt faste skabeloner og procedurer for projektstyring og -håndtering, så vi er sikre på at kunne aflevere vores projekter til tiden og i den rette kvalitet. Vi anser i høj grad os selv som værende specialister inden for projektledelse, sammensætning og koordinering af det bedste team og hold af underentreprenører, samt selvfølgelig selve tømrerarbejdet.

Fagentrepriser

Når vi arbejder med fagentrepriser, har vi den store fordel, at vi selv har en stor egenproduktion og derfor er gearet til f.eks. at stille med 30 mand, hvis det er det, opgaven kræver. Vi har således både professionalismen, erfaringen og volumen til at løfte store fagentrepriser. Og da vi selv ofte er hoved- eller totalentreprenører, kender vi så at sige begge sider af bordet og kan sætte os ind i deres arbejdsgange og behov.

Man kommer langt med sund fornuft

Uanset hvor dygtig man er til at planlægge og processtyre, så vil der i større byggerier så godt som altid opstå overraskelser og uventede udfordringer undervejs, som skal løses hurtigt – men også rigtigt. Vi arbejder ud fra den filosofi, at alle vores medarbejdere skal udvise ansvar og fleksibilitet. Så når vi støder på et uventet problem, så finder vi en løsning. Vi bruger vores sunde fornuft, og er ikke bange for at ændre retning og foreslå alternativer, hvis en løsning af en udfordring kræver det.