Kollegie i Hornslet

Bygherre: Syddjurs Kommune.

Ydelse: Totalentreprise omfattende projektering/opførelse/levering af fire boliger til fuld færdiggørelse. Herunder også terrænarbejder og anlægsarbejder.

Beskrivelse: Opførelse af ”Kollegiet” som er et botilbud til borgere med psykiatriske diagnoser. Der er opført fire boliger med eget køkken i umiddelbar nærhed til det eksisterende byggeri. Byggeriet er opført som et miljørigtigt byggeri, med løsninger som miljømæssigt set er bæredygtige. Der er anvendt vedligeholdelsesvenlige og miljømæssige gode og sunde materialer. Byggeriet er opført i Energiklasse 2020.