Fagentreprise

Arresøvej, Risskov Engby

Ydelse

Fagentreprise

Projektperiode

2020-2021

Beliggenhed

Risskov, Aarhus

bygherre

Raundahl & Moesby

167 lejligheder med p-kælder

For Raundahl & Moesby har Vognsen & Co tømrer- og snedkerarbejdet på et projekt bestående af 167 lejligheder i det nye byområde Riskov Engby tæt på Aarhus midtby. I entreprisen indgår bl.a. tagkonstruktioner, levering og montering af vinduer og døre, indvendige døre, gipslofter mm.

Projektet har fokus på skabe gode boliger for studerende eller unge familier. Der er tale om i alt 9.680 m² + 2.420 m² kælder, og boligerne har alle altaner eller terrasser. Derudover er der fælles grønne opholdsarealer i hævede gårdrum, hvorunder der etableres bil- og cykelparkering for beboerne.

I projektet er der arbejdet med bebyggelser med varierende tagformer og mellem tre og fem etager. Der er indtænkt grønne forbindelser igennem hele området, både centralt i området og langs skel.
 

Peter Vognsen

Direktør / Stifter