Samfundsansvar

Hos Vognsen & Co A/S har vi en meget jordnær holdning til samfundsansvar, hvor vi arbejder ud fra to principper: For det første ønsker vi at sætte ind på de områder, der er tæt knyttede til vores egne forretningsområder. Det er nemlig her, vi har den største ekspertise og viden om, hvilken forskel man kan gøre. Det hænger tæt sammen med vores andet princip, som handler om, at vi vil fokusere på de områder, hvor vi reelt gennem vores arbejde kan være med til at gøre en positiv forskel for det samfund, vi er en del af. På den måde giver arbejdet mest mening for os og for vores samarbejdspartnere.

På baggrund af vores principper arbejder vi konkret med uddannelse, arbejdsplader og bæredygtige byggeløsninger.

 

Uddannelse

Vi ser det som en helt naturlig del af vores sociale ansvar altid at have et større antal lærlinge tilknyttet virksomheden. Vi mener, at vi som byggefirma med tømrerfaget som vores håndværksmæssige base har en forpligtigelse til at være med til også at uddanne fremtidens tømrere. Samtidig med at vi sikrer fagets fremtid ved at udlære tømrere, holder vi os også opdaterede på fagets udvikling, fordi vi løbende får indblik i lærlingenes skoleforløb, hører om de nyeste teknikker, værktøjer osv.

Af samme årsag stiller vi også gerne praktikpladser til rådighed for studerende fra bygningskonstruktør- og bygningsingeniøruddannelsen. De får en masse praksiserfaring og viden ved at være hos os, og vi lærer også en masse af at blive stillet spørgsmål, af at skulle forklare vores arbejdsgange osv.

Vi har base i et lille lokalområde, så vi har også gerne lokale lærlinge for på den måde også at støtte op om at skabe arbejdspladser og udvikling lokalt. Det giver mening for os, og for det lokalsamfund vi er en del af.

Arbejdet med uddannelse støtter op om FN’s Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, samt Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

 

Arbejdspladser

En af vores fornemste opgaver som virksomhed er at bidrage til vækst og til at skabe arbejdspladser, og for os er det særligt vigtigt at skabe arbejdspladser i vores lille lokalområde på Djursland, hvor vi har hovedkontor. På den måde kan vi være med til, at Djursland, og særligt Mols, bliver ved med at være et attraktivt område at bo, arbejde og leve i.

Vi har efterhånden også en del erfaring i at tage medarbejdere ind, som måske ikke nødvendigvis står først i køen til et nyt job. Der kan være mange forskellige årssager til, at man kan have svært ved at blive en del af det gængse arbejdsmarked. Men gennem skræddersyede forløb og en ihærdig indsats fra vores andre medarbejdere, har vi efterhånden en del solstrålehistorier om folk, som vi har hjulpet godt på vej. Vi giver folk en chance og den hjælp, de har brug for – og vi er så stolte, når vi som virksomhed lykkes med det.

Arbejdet med at skabe arbejdspladser støtter op om FN’s Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst samt Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

Bæredygtige byggeløsninger

Vi kommer altid gerne med forslag til bæredygtige valg i form af både byggeløsninger og byggematerialer, hvor det kan lade sig gøre. Vi oplever også i stigende grad i de projekter, vi arbejder på, at man har stor fokus på og interesse i netop dette. Derfor opgraderer vi løbende vores viden om bæredygtige valg i byggeriet, så vi bedst muligt kan rådgive vores bygherrer.

Vi har også en lang række samarbejdspartnere, som vi trækker på i forhold til at kunne give vores kunder den bedst mulige rådgivning om bæredygtige løsninger. F.eks. er vores faste samarbejdspartner Jysk Trykprøvning, eksperter inden for bl.a. energirammeberegning, varmetabsberegning og energivejledning, og gennem vores samarbejde med dem kan vi sikre kunden den helt rigtige – og mest bæredygtige – energiløsning.

Endelig har vi også altid generelt stort fokus på kvalitet i valget af byggematerialer og –løsninger, som yderligere sikrer langtidsholdbarhed og dermed bæredygtighed. God kvalitet holder bare bedre.

Arbejdet med bæredygtige byggeløsninger støtter op om FN’s Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.