Bæredygtigt byggeri

Vi kommer altid gerne med forslag til bæredygtige valg i form af både byggeløsninger og byggematerialer, hvor det kan lade sig gøre.     

Arbejdet med bæredygtige
byggeløsninger støtter op om
FN’s Verdensmål

Bæredygtige løsninger

Vi opgraderer løbende vores viden om bæredygtige valg i byggeriet, så vi bedst muligt kan rådgive vores bygherrer.

Vi har desuden en lang række samarbejdspartnere, som vi trækker på i forhold til at kunne give vores kunder den bedst mulige rådgivning om bæredygtige løsninger. F.eks. er vores faste samarbejdspartner Jysk Trykprøvning, eksperter inden for bl.a. energirammeberegning, varmetabsberegning og energivejledning. Gennem vores samarbejde med dem kan vi sikre vores kunder den helt rigtige – og mest bæredygtige – energiløsning.

Bæredygtighed er også god kvalitet

Vi har altid stort fokus på kvalitet i valget af byggematerialer og –løsninger, som yderligere sikrer langtidsholdbarhed og dermed bæredygtighed. God kvalitet holder bare bedre.

Arbejdet med bæredygtige byggeløsninger støtter op om FN’s Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Kriterierne opdateres løbende, i takt med, at branchen får ny viden og praksis. Byggerier der certificeres kan opnå enten sølv-, guld-, eller platin-certificering

Vores byggeri, Kasernebyen, er blevet certificeret med DGNB Guld -  Se DGNB certificeringen her