Fagentreprise

Enghaven, Sjælland

Ydelse

Fagentreprise

Projektperiode

2020-2021

Beliggenhed

Kirke Hyllinge, Sjælland

bygherre

Lejre-Bramsnæs Almennyttige Boligselskab

Almennyttige familieboliger

Projektet omfatter 39 almennyttige familieboliger fordelt i otte boligblokke i en og to etager, et fælleshus samt redskabsskure og affaldsskure. Boligerne opføres med forskellig indretning for at skabe et byggeri med et varieret boligudbud, der kan passe til såvel unge, enlige, familier med et eller flere børn, seniorer, etc. 

Arkitekterne bag projektet er Pluskontoret A/S.  

Vognsen & Co har for Adsbøll Entreprise A/S tømrer/snedkerentreprisen bestående af skeletkonstruktion, døre, vinduer, lofter, gulve, indvendige trapper samt udendørs beliggende skure. 

Peter Vognsen

Direktør / Stifter