Fagentreprise

Fjernarkiv Taastrup

Ydelse

Fagentreprise

Projektperiode

2018

Beliggenhed

Taastrup

bygherre

BASE Erhverv

Fællesmagasin, Københavns Kommune

Vognsen & Co har for BASE Erhverv haft fagentreprisen på Københavns Kommunes nye Fjernarkiv og Museumsmagasin i Taastrup. 

Fjernmagasinet er inddelt i ca. 1.950 m² funktionsareal og ca. 5.200 m² magasinareal forbundet af en klima-, brand- og sikringssluse. Funktionsarealet indeholder arealer til bl.a. håndtering, registrering, desinficering, kontorer, drift og logistik. Selve magasinarealet indeholder ét basismagasin og syv specialmagasiner. I byggeriet har man haft fokus på at sikre et godt indeklima samt et lavt energiforbrug. 

Peter Vognsen

Direktør / Stifter